image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Tăng cường chỉ đạo thực hiện quy định của Luật Cư trú năm 2020 và Đề án 06/CP trên địa bàn huyện
Lượt xem: 157

Tăng cường chỉ đạo thực hiện quy định của Luật Cư trú năm 2020 và Đề án 06/CP trên địa bàn huyện

Thực hiện quy định của Luật Cư trú năm 2020, từ ngày 01/01/2023, sổ hộ khẩu giấy sẽ hết giá trị sử dụng, việc quản lý cư trú của công dân sẽ được Cơ quan Công an các cấp chuyển từ thú công, truyền thống (số hộ khẩu, sổ tạm trú giấy) sang quản lý theo hình thức số hóa thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và số định danh cá nhân. Từ thời điểm trên, người dân khi sử dụng Căn cước công dân gắn chip điện tử, tài khoản định danh điện tử sẽ không phải mang theo nhiều loại giấy tờ, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính khi giao dịch với các cơ quan nhà nước, ngân hàng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đồng thời góp phần xây dựng thành công Chính phủ điện tử, Chính phủ số theo Đề án số 06 của Chính phủ.

Để kịp thời thực hiện có hiệu quả Luật cư trú năm 2020, nhất là việc cấp tài khoản định danh điện tử, cài đặt và sử dụng ứng dụng định danh điện tử VNelD cho công dân phục vụ việc triển khai Đề án số 06 của Chính phủ trên địa bàn huyện, Thường trực Huyện ủy yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện; các phòng, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội huyện và Đảng ủy các xã, thị trấn tập trung thực hiện một số nội dung:

Thứ nhất, chỉ đạo tiến hành rà soát, yêu cầu 100% cán bộ công chức, viên chức, người lao động chưa được cấp tài khoản định danh điện tử đến trụ sở Công an huyện, xã, thị trấn nơi gần nhất để hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử (mức độ 2) theo hướng dẫn; đồng thời tải ứng dụng định danh điện tử VNelD về thiết bị điện tử cá nhân có kết nối internet và kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử trên ứng dụng định danh điện tử VNeID (mức độ).

Thứ hai, phối hợp với Công an huyện tổ chức tuyên truyền về các lợi ích khi sử dụng tài khoản định danh điện tử; tuyên truyền vận động Nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng, sử dụng ứng dụng định danh điện tử VNeID; hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử (mức độ 2) theo hướng dẫn.

Thứ ba, phát huy vai trò của Tổ công tác Đề án 06/CP và công nghệ số cộng đồng các thôn, tố dân phố cùng các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn công dân kích hoạt tài khoản, cài đặt, sử dụng ứng dụng định danh điện tử VNelD và thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Đoàn Thanh niên huyện phối hợp với Đảng ủy Công an huyện và Đảng ủy các xã, thị trân thành lập các Tổ xung kích tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ công dân cài đặt và sử dụng ứng dụng định danh điện tử VNelD trên thiết bị điện thoại thông minh.

Đối với số công dân chưa thực hiện cấp tài khoản định danh điện tử cần tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân hiểu và tự giác tham gia, đảm bảo 100% công dân trên địa bàn được cấp và sử dụng mã định danh cá nhân.

Thứ tư, Đảng ủy các xã, thị trấn chỉ đạo bố trí các địa điểm, phương tiện, trang thiết bị để tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến; đảm bảo mỗi xã có ít nhất 01 địa điểm giúp người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến (tài liệu hướng dẫn Qr Code tại website: https://tailieuhuongdan.dean06.vn/).

Đảng ủy Công an huyện xây dựng và triển khai thực hiện các mô hình điểm; chủ trì kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Công văn này; báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực Huyện ủy.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới