image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Thị trấn Minh Đức tổ chức lễ kỉ niệm 82 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất việt Nam và tổng kết công tác mặt trận năm 2012 phương hướng nhiệm vụ năm 2013
Lượt xem: 50

Sáng 17 tháng 11 năm 2012 UBMTTQ Việt Nam thị trấn Minh Đức tổ chức lễ kỷ niệm 82 năm ngày thành lập MTDTTN Việt Nam và tổng kết công tác mặt trận năm 2012, chương trình công tác năm 2013. Về dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ- HĐND – UBND, trưởng các ban ngành đoàn thể, bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố và trưởng ban công tác mặt trận cơ sở cùng về dự hội nghị.

Thị trấn Minh Đức tổ chức lễ kỉ niệm 82 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc
 thống nhất việt Nam và t
ổng kết công tác mặt trận năm 2012
phương hướng nhiệm vụ năm 2013

Sáng 17 tháng 11 năm 2012 UBMTTQ Việt Nam thị trấn Minh Đức tổ chức lễ kỷ niệm 82 năm ngày thành lập MTDTTN Việt Nam và tổng kết công tác mặt trận năm 2012, chương trình công tác năm 2013. Về dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ- HĐND – UBND, trưởng các ban ngành đoàn thể, bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố và trưởng ban công tác mặt trận cơ sở cùng về dự hội nghị.

Tại hội nghị bà Lê thị Duyên - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thị trấn Minh Đức
đọc diễn văn kỉ niệm và báo cáo tổng kết công tác mặt trận năm 2012
Năm 2012 mặc dù có nhiều khó khăn,  song dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng, sự phối hợp với chính quyền các tổ chức thành viên trong địa bàn thị trấn, UBMTTQ thị trấn đã thực hiện tốt nhiệm vụ công tác mặt trận, thường xuyên tuyên truyền vận động, các phong trào thi đua yêu nước, phong trào lao động giỏi, đoàn kết giúp đỡ nhau xoá đói giảm nghèo, tổ chức các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, chào mừng thành công cuộc bầu cử tổ trưởng dân phố  nhiệm kỳ ( 2012-2015). Thực hiện có hiệu quả các đợt tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND Thành phố, thị trấn. Tuyên truyền vận động nhân dân bằng nhiều hình thức và việc làm cụ thể thiết thực tạo không khí sôi nổi trên mọi lĩnh vực phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc. góp phần hoàn thành mọi chỉ tiêu kinh tế, chính trị, xã hôi, an ninh quốc phòng của địa phương. Hoạt động giám sát của mặt trận và các tổ chức thành viên được tăng cường thông qua vai trò của mặt trận trong việc thực hiện quy chế dân chủ được đề cao, công tác tham gia xây dựng đảng chính quyền ngày càng được chú trọng và tạo được uy tín trong nhân dân.


 Tại hội nghị đã khen thưởng 4 tập thể và 3 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2012 và 8 tập thể và 8 cá nhân hoàn thành nhiệm vụ công tác mặt trận năm 2012, chương trình nhiệm vụ công tác 2013. Tiếp tục tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, thực hiện tồt chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước nhất là Nghị Quyết Trung ương 4 khoá XI, đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tuyên truyền sâu rộng tư tưởng của người về tinh thần đoàn kết dân tộc, về vai trò, vị thể của mặt trận trong giai đoạn cách mạng mới. Phổ biến giáo dục pháp luật về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và pháp lệnh dân chủ. Nâng cao chất lượng cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở tổ dân phố” Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và các cuộc vận động nhân đạo từ thiện. Vận động nhân dân thực hiện phòng chống các loại tội phạm  tệ nạn xã hội, môi trường, an toàn giao thông, dân số KHHGĐ. Vận động nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm của đất nước, thành phố và huyên. Tổ chức có hiệu quả “ Ngày hội đoàn kết dân tộc” ở các tổ dân phố  và các hoạt động kỉ niệm 83 năm ngày thành lập MTDTTN Việt Nam( 18/11/1930- 18/11/2013).image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới